Какво представлява 50000&1 SEAPs?

Проект 50000&1 SEAPs осигурява съгласуван подход за интегриране на Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) със Системи за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с ISO 50001.

Защо 50000&1 SEAPs?

Подходът 50000&1 SEAPs подпомага общините в процеса на разработване на политика за по-ефективно използване на енергията, както и определяне на целите, отговарящи на тази политика, като същевременно допринася за намаляване разходите за електроенергия.

Добре дошли в 50000&1SEAPs

ISO 50001, СУЕ и ПДУЕ

Приложението на ISO 50001 и други стандарти за управление на енергията допринася за улесняване усилията на общините по отношение на по-ефективното използване на енергията във всички сектори. Тези стандарти предвиждат как да се създаде, внедри, поддържа и подобри дадена система за управление на енергията, което позволява на организацията да постигне постоянен успех по отношение на енергийните характеристики, в това число ефективност, сигурност и потребление.

Проект 50000&1 SEAPs осигурява съгласуван подход за интегриране на Планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) със Системи за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с ISO 50001.

Прочетете повече.

Twitter Conact Us Print