Τι είναι το 50000&1 SEAPs;

Το έργο 50000&1 SEAPs παρέχει μια συνεκτική προσέγγιση για την ενσωμάτωση Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) με Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ ή, στα Αγγλικά, SEAP-Sustainable Energy Action Plans), σύμφωνα με πρότυπα ενεργειακής διαχείρισης όπως το ISO50001.

Γιατί 50000&1 SEAPs;

Η προσέγγιση του 50000&1 SEAPs βοηθάει τους Δήμους να ανπτύξουν μια πολιτική για πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας, να θέσουν στόχους για να επιτύχουν αυτή την πολιτκή, μείνωντας παράλλληλα τους λογαριασμούς που πληρώνουν για την ενέργεια.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 50000&1SEAPs

ISO 50001, πρότυπα ενερειακής διαχείρισης και ΣΔΑΕ

Το ISO 50001 και άλλα πρότυπα ενεργειακής διαχείρισης μπορούν να διευκολύνουν τις προσπάθειες των Δήμων να χρησιμοποιήσουν πιο αποδοτικά την ενέργεια σε όλους τους τομείς. Αυτά τα πρότυπα καθορίζουν τρόπους καθιέρωσης, εφαρμογής, συντήρισης και βελτίωσης ενός Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ), επιτρέποντας στον οργανισμό να έχει συνεχή επιτυχία σε όλους τους τομείς της ενεργειακής χρήσης, όπως αποδοτικότητα, ασφάλεια και κατανάλωση.

Το έργο 50000&1 SEAPs παρέχει μια συνεκτική προσέγγιση για την ενσωμάτωση Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) με Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ ή, στα Αγγλικά, SEAP-Sustainable Energy Action Plans), σύμφωνα με πρότυπα ενεργειακής διαχείρισης όπως το ISO 50001.

Διαβάστε περισσότερα.

Twitter Conact Us Print