Kas ir 50000&1 SEAPs?

Projekts “5000&1 SEAPs” sniedz iespēju integrēt energopārvaldības sistēmu (EPS) ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānos saskaņā ar enerģijas pārvaldības standartiem, piemēram, ISO 50001.

Kāpēc 50000&1 SEAPs?

Projekta “50000&1 SEAPs” pieeja palīdz pašvaldībām izstrādāt efektīvāku enerģijas izmantošanas politiku, nosaka mērķus un uzdevumus, lai ieviestu šo politiku, vienlaikus samazinot arī rēķinu par elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņu.

Esiet sveicināti 50000&1 SEAPs projekta mājas lapā!

ISO 50001, Energopārvaldības standarti un IERP

ISO 50001 un citi energopārvaldības standarti var atvieglot pašvaldību centienus dažādās nozarēs izmantot enerģiju daudz efektīvāk. Šie standarti nosaka kā izveidot, ieviest, uzturēt un uzlabot energopārvaldības sistēmu (EPS), ļaujot organizācijai panākt nepārtrauktu attīstību visas jomās, kas saistītas ar energoefektivitāti, drošību un resursu patēriņu.

Projekts “50000&1 SEAPs” sniedz iespēju integrēt EPS ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānos (IERP), atsaucoties uz tādiem energopārvaldības standartiem kā ISO 50001.

Lasīt vairāk.

Twitter Conact Us Print