PRZYDATNE MATERIAŁY

W tym miejscu partnerzy projektu 50000&1 SEAPs gromadzą przydatne poradniki, materiały metodologiczne i szkoleniowe oraz narzędzia wspierające integrację Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów) z systemami zarządzania energią.

Zasoby te są przeznaczone dla samorządów lokalnych i ich partnerów, którzy rozpoczynają prace nad SEAPami lub są zainteresowani ich skorygowaniem z uwzględnieniem metodologii 50000&1 SEAPs.

Zgromadzone zasoby obejmują:

Twitter Conact Us Print