BUDOWANIE KOMPETENCJI

Szkolenie on-line

Interesujący program szkoleniowy został opracowany w ramach projektu Covenant capaCITY, który pomagał miastom i gminom z całej Europy w opracowaniu i wdrożeniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów) podnosząc ich potencjał we wszystkich fazach tego procesu - począwszy od motywacji do podjęcia działań, przez opracowanie i rozpoczęcie wdrażania SEAPu, aż po monitorowanie i ocenę realizacji zaplanowanych działań.

Program szkoleniowy projektu Covenant capaCITY obejmuje internetową platformę edukacyjną dla przedstawicieli samorządów lokalnych (miejscy decydenci, pracownicy urzędu…), przy wykorzystaniu której można bez trudu pogłębić swoją wiedzę w zakresie ośmiu wzajemnie powiązanych ze sobą obszarów tematycznych, oraz program szkolenia trenerów, którzy będą wspierali miasta i gminy z 15 krajów Europy w podejmowanych lokalnie działaniach na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego wykorzystania energii.

Dowiedz się więcej i odwiedź Internetową Platformę Szkoleniową projektu Covenant CapaCITY.

Twitter Conact Us Print