PORADNIKI I INNE MATERIAŁY METODOLOGICZNE

Integracja SEAPu z systemem zarządzania energią wg metodologii 50000&1 SEAPs

Poniższe dokumenty pokazują, dlaczego warto i w jaki sposób zintegrować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) z systemem zarządzania energią:

Opracowanie i wdrażanie SEAPu

  • Poradnik „Jak opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)” -  poradnik ten został opracowany wspólnie przez Biuro Porozumienia Burmistrzów oraz Wspólne Centrum Badawcze KE i został stworzony w oparciu o praktyczne doświadczenia miast zaangażowanych w proces zrównoważonego planowania energetycznego i zarządzania energią. Poradnik pokazuje, jak krok po kroku opracować i wdrożyć udany Plan działań na rzecz zrównoważonej energii, a także  zawiera wiele praktycznych wskazówek.

Zbiór przydatnych materiałów

Zestaw narzędzi i metodologii z zakresu ochrony klimatu i zarządzania energią (tzw. Toolbox) opracowany w ramach projektu ENERGY FOR MAYORS stanowi dostępny on-line zbiór przydatnych zasobów, które mają pomóc samorządom lokalnym i ich partnerom w procesie planowania energetycznego i zarządzania energią. Zasoby te są dostępne w wielu językach i obejmują różnego rodzaju poradniki, narzędzia, raporty, filmy video, linki do stron internetowych i wiele innych.

Twitter Conact Us Print