Czego dotyczy projekt 50000&1 SEAPs?

Projekt 50000&1 SEAPs proponuje kompleksowe i spójne podejście do zagadnienia integracji lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów) z systemami zarządzania energią (SZE) zgodnymi z uznanymi standardami, takimi jak ISO 50001.

Dlaczego warto wdrożyć metodologię 50000&1 SEAPs?

Metodologia 50000&1 SEAPs pomaga miastom i gminom opracować strategię bardziej efektywnego wykorzystania energii oraz przyjąć cele umożliwiające jej realizację przy jednoczesnym zmniejszeniu rachunków za energię.

Witamy w projekcie 50000&1 SEAPs

Norma ISO 50001, standardy zarządzania energią i Plany działań na rzecz zrównoważonej energii

Wdrożenie normy ISO 50001 lub innego standardu zarządzania energią może pomóc miastom i gminom bardziej efektywnie wykorzystywać energię we wszystkich sektorach. Standardy te pokazują, w jaki sposób zaplanować, wprowadzić w życie, stosować i stale udoskonalać w organizacji (którą może być np. samorząd lokalny) system zarządzania energią. Umożliwi on wprowadzanie ciągłych usprawnień we wszystkich obszarach związanych z wykorzystaniem energii, a obejmujących efektywność jej wykorzystania, bezpieczeństwo dostaw oraz zużycie.

Projekt 50000&1 SEAPs proponuje kompleksowe i spójne podejście do zagadnienia integracji lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów) z systemami zarządzania energią (SZE) zgodnymi z uznanymi standardami, takimi jak ISO 50001.
Czytaj więcej.

Twitter Conact Us Print