Seminarium "Zrównoważone energetycznie miasta - od planowania do działania"

Kościerzyna - 26 listopada 2015

Blisko 50 osób zgromadziło seminarium pn. "Zrównoważone energetycznie miasta - od planowania do działania", które odbyło się w Kościerzynie w dniu 26 listopada 2015 r. Seminarium było przeznaczone dla przedstawicieli samorządów lokalnych zainteresowanych problematyką zrównoważonego planowania energetycznego i zarządzania energią na poziomie lokalnym i było organizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" i Urząd Miasta w Kościerzynie. Seminarium miało dwa podstawowe cele - pierwszym było przedstawienie aktualnej polityki UE i Polski w obszarze efektywności energetycznej, narzędzi i metod użytecznych podczas przygotowania i wdrażania lokalnych planów energetycznych (np. podejście zaproponowane w ramach projektu 50000&1 SEAPs) oraz możliwości finansowania proenergetycznych działań. Drugim celem spotkania było natomiast zainspirowanie przedstawicieli obecnych samorządów do działania poprzez prezentację wybranych inwestycji, które z sukcesem zrealizowano w polskich miastach i gminach. 

Szczegółową relację z seminarium oraz linki do wygłoszonych prezentacji można znaleźć pod adresem: http://www.pnec.org.pl/pl/component/content/article/3-aktualnoci-kat/442-seminarium-nt-zrownowazonego-rozwoju-energetycznego-miast-i-gmin.

Integracja planów działań na rzecz zrównoważonej energii z systemem zarządzania energią

Serock - 22 May 2015

Reprezentanci pięciu polskich miast i gmin (Słupsk, Sztum, Pilzno, Grybów, Żyraków) spotkali się w celu omówienia przyszłych działań dotyczących wdrażania projektu 50000&1 SEAPs. Spotkanie dało możliwość zaprezentowania wymagań projektowych, zwłaszcza w zakresie przygotowywania planów działań na rzecz zrównoważonej energii zintegrowanych z systemami zarządzania energią (tu - zgodnymi z ISO 50001). Podstawowe zasady, ramy czasowe, spodziewane rezultaty oraz sposoby komunikacji zostały przedstawione przez organizatorów spotkania (PNEC). Ponadto uczestnicy mieli możliwość skonsultowania działań z przedstawicielem miasta Dzierżoniów - pierwszej polskiej miejscowości wdrażającej zarówno SEAP, jak i wspomnianą normę.

Szkolenie odbyło się jako wydarzenie towarzyszące seminarium “Plany gospodarki niskoemisyjnej I SEAPy szansą polskich miast I gmin w okresie 2014-2020). Ponad 800 tego typu planów zostanie opracowanych do końca 2015 roku. Wydaje się, że lokalne planowanie energetyczne nareszcie nabrało ukierunkowanego charakteru. Istotę zrównoważonego rozwoju energii podkreślono zarówno z punktu widzenia lokalnego, ale także krajowego i europejskiego.  

 

Twitter Conact Us Print