Ce este 50000&1 SEAPs?

Proiectul “50000&1 SEAP” oferă o abordare coerentă a integrării sistemelor de management energetic (EnMS) cu Planurile de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED-uri), în conformitate cu standardele de management energetic, cum ar fi ISO50001.

De ce 50000&1 SEAPs?

Abordarea “50000& 1 SEAP” ajută municipalitățile să dezvolte o politică de utilizare mai eficientă a energiei și să stabilească ținte și obiective pentru a îndeplini această politică, reducând în același timp factura de energie.

Bine aţi venit la 5000&1SEAPs

ISO 50001, standarde de management energetic și PAED

ISO 50001 și alte standarde de management energetic pot facilita eforturile municipalităților de a utiliza energia într-un mod mai eficient în toate sectoarele. Aceste standarde descriu cum să se stabilească, să se implementeze, să se mențină Şi să se îmbunătățească un EnMS, permiţând unei organizații să atingă succesul continuu în toate domeniile de performanță energetică, inclusiv eficiență, siguranță şi consum.


Proiectul “50000& 1 SEAP” oferă o abordare coerentă a integrării sistemelor de management energetic (EnMS) cu Planuri de Acțiune privind Energia Durabilă (PAED-uri), în conformitate cu standardele de management energetic, cum ar fi ISO50001.

Citește mai mult.

Twitter Conact Us Print